Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анемостати

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - О1 & О2 & О3

anemostati1

Алуминиумска тавански дифузер за потис или одсис на воздух со фиксни ламели за насочување на воздухот во 1,2 или 3 правци.

Технички карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - О1 & О2 & О3 RAL

anemo2Алуминиумска тавански дифузер за потис  или одсис на воздух со фиксни ламели за насочување на воздухот во 1, 2 или 3 правци. RAL coulors.

Технички карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - О4

anemo3Алуминиумска тавански дифузер за потис или одсис на воздух со фиксни ламели за насочување на воздухот во 4 правци.

Технички карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - О4-D

anemo4Алуминиумска тавански дифузер за потис или одсис на воздух со фиксни ламели за насочување на воздухот во 4 правци. Таванскиот дифузер е со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - OK1 & OK2

anemo5Алуминиумска тавански дифузер за потис или одсис на воздух со подвижни ламели за насочување на воздухот во 1 или 2 правци.

Технички карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - OK1-D & OK2-D

tavanskidifuzerOK1-DOK2-DАлуминиумска тавански дифузер за потис  или одсис на воздух со подвижни ламели за насочување на воздухот во 1 или 2 правци.Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ ЗА КРУЖНИ КАНАЛИ- ОК1-SR & OK2-SR

tavanskidifuzeriОК1-SROK2-SRАлуминиумска тавански дифузер за потис  или одсис на воздух со подвижни ламели за насочување на воздухот во 1 или 2 правци.


Технички Карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - OK3 & OK4

tavanskidifuzeriOK3OK4Алуминиумска тавански дифузер за потис  или одсис на воздух со подвижни ламели за насочување на воздухот во 3 или 4 правци.

Технички Карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ – YB

tavanskidifuzeriYBАлуминиумска тавански дифузер за потис  или одсис на воздух со подвижни заоблени ламели за насочување на воздухот, со висока пенетрација.

Технички Карактеристики

ТАВАНСКИ ДИФУЗЕРИ - YB-D

tavanskidifuzeriYBАлуминиумска тавански дифузер за потис  или одсис на воздух со подвижни заоблени ламели за насочување на воздухот, со висока пенетрација. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

ТАВАНСКИ КРУЖНИ ДИФУЗЕРИ – RF

tavanskikruzniRFПластифициран тавански кружен дифузер за потис  или одсис на воздух со фиксни кружни ламели за воздух.

Технички Карактеристики

СЛОТ РЕШЕТКА – SL

slotresetkaSLАлуминиумски слот за потис  или одсис на воздух со подвижни заоблени ламели за насочување на воздухот во секој слот. Со дампер за регулација на протокот на воздух.

Технички Карактеристики

МЕТАЛНА МЛАЗНИЦА - AMB-KO

metalnamlaznicaAMB-KOМетална млазница со подвижна глава со кружни конектори за потис  или одсис на воздух.

Технички Карактеристики

ФИКСНА НАДВОРЕШНА РЕШЕТКА – BN

fiksnadvoresnaresetkaBNАлуминиумска надворешна фиксна решетка за потис  или одсис на воздух која може да се постави на ѕид. Со вградена мрежа против инсекти.

Технички Карактеристики

РЕШЕТКА ЗА ВРАТА – EX

resetkazavrataEXАлуминиумска решетка за врата за потис  или одсис на воздух која може да се постави на врата со рамка од двете страни со фиксни ламели за насочување на воздухот.

Технички Карактеристики

ПЛАСТИЧНИ И МЕТАЛНИ АЕРОВЕНТИЛИ - F-PVC & F-METAL

fmetalfpvcМетални, иноксни и пластични аеровентили за потис  или одсис на воздух.

Технички Карактеристики

РАЧЕН ПРАВОАГОЛЕН КАНАЛСКИ ДАМПЕР – DA

kanalskidamperDAРачен правоаголен каналски дампер за регулирање на протокот на воздух во каналот.

Технички Карактеристики

РАЧЕН ЦИЛИНДРИЧЕН ДАМПЕР – DAF

damperDAFРачен цилиндричен дампер за регулирање на протокот на воздух во каналот.

Технички Карактеристики

САМОПАЃАЧКА НАДВОРЕШНА РЕШЕТКА – B

samopagackaBАлуминиумска надворешна самопаѓачка решетка за одсис на воздух која може да се постави на ѕид.

Технички Карактеристики

РЕВИЗИОНИ ВРАТИЧКИ – THES

revizioniTHESРевизиона врата  која може да се постави на ѕид.

ФИЛТЕР ЗА ВОЗДУХ – FA

filterFAФилтер за воздух со поцинкувана рамка и заштитна мрежа од двете страни. Дебелина 1 cm.

Технички Карактеристики

ФИЛТЕР ЗА МАСЛО – FL

filterFLФилтер за масло направен од алуминиум. Дебелина 3,2 cm.

Технички Карактеристики

ПЛЕНУМ КУТИИ ЗА РЕШЕТКИ – PPB

plenumPPB1plenumPPB2PPB, офарбано во црна боја за да не се гледа преку решетката. Влезот на воздух е од горе.

Технички Карактеристики