Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ЧИЛЕРИ

Chiller Samurai - Hitachi

Чилери и топлотни пумпи (Hitachi)

Samurai серијата претставува голем напредок во технологијата на изработка на чилери и топлотни пумпи. Уредите од оваа серија имаат вградени најнови scroll компресори Hitachi и фабрички се полнети со фреон R407C. Континуирана контрола на капацитетот се врши преку микрокомпјутер.

Полухерметичкиот scroll компресор е директно поврзан со електромоторот со што се намалува потребата од пренос на системот кој има големи барања при процесотна одржување.
Моментално оваа серија располага со 17 модели на чилери со мокност од 40HP-450НР и 6 модели на топлотни пумпи со мокност од 40-120НР. Зголемувањето на мокноста ја постигнува со додавање на компресор и со вградување на економајзер. Уредите од системот Samurai, располагаат и со систем за автодијагноза кој се спроведува со помош на индикатор на екранот изработен од течен кристал.

 Целата серија се произведува и тестира во фабриката во Барселона која е високо-технолошки опремена, со цел да се оставри успешно производство како и контрола и тестирање на перформансите на чилерот.

Производната програма наHitachi  гисодржи следните видови на SAMURAI чилери:

Чилери со воздушноладен и воденоладен кондензатор

·         Воздушно ладени чилери

Модели:

·      RCU2E40 ~400AG2(Номинален капацитет на ладење од 112 ~ 1030 kW)

·         Воздушно ладен чилер/топлинска пумпа

Модели:

·      RHUE 40~240AG2(Номинален капацитет на ладење од 106~ 585 kW)

    (Номинален капацитет на греење од 110 ~ 556 kW)

 

·         Водено ладени  чилери

Модели:

·      RCUE 40~240WG2(Номинален капацитет на ладење од 134~ 696 kW)

    (Номинален капацитет на греење од 161~ 824 kW)

 

 

·         Водено ладен чилер/изведба без кондензатор

Модели:

·      RCUE 40~120 CLG(Номинален капацитет на ладење од 120~ 360 kW)