Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Сервис

                                    

ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ТЕРМО-ТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

Навременото тековно одржување и сервисирање на уредите и опремата се приоритетна обврска на нашата фирма како застапник на брендирани производи, бидејки редовното одржување и сервисирање ја зголемува безбедноста на функционирањето, продуктивноста на производната опрема и технологија и го продолжува векот на траење на производот.

Располагаме со стручни екипи составени од искусни инженери и сервисери опремени со современи алати и инструменти за контрола и дијагностика кои што можат за кратко време да извршат  отстранување на дефектот со помош на обезбеден лагер на резервни делови.

            Располагаме со сопствен сервис за опрема за вентилација и климатизација врз база на обуките и сертификатите што се добиени од страна на странските фирми кои што ги застапуваме.

 Успешното сервисирање и одржување во најголема мерка ја подигнува на повисоко ниво безбедноста на функционирањето на инсталациите и производите и ги зголемуваат економските показатели на корисниците за остварување на поголем профит.

 

 

              servis servis1